Fecha: 
Repeats every day 365 times.
01 de januar de 2022 - 09:00 AM
02 de januar de 2022 - 09:00 AM
03 de januar de 2022 - 09:00 AM
04 de januar de 2022 - 09:00 AM
05 de januar de 2022 - 09:00 AM
06 de januar de 2022 - 09:00 AM
07 de januar de 2022 - 09:00 AM
08 de januar de 2022 - 09:00 AM
09 de januar de 2022 - 09:00 AM
10 de januar de 2022 - 09:00 AM
11 de januar de 2022 - 09:00 AM
12 de januar de 2022 - 09:00 AM
13 de januar de 2022 - 09:00 AM
14 de januar de 2022 - 09:00 AM
15 de januar de 2022 - 09:00 AM
16 de januar de 2022 - 09:00 AM
17 de januar de 2022 - 09:00 AM
18 de januar de 2022 - 09:00 AM
19 de januar de 2022 - 09:00 AM
20 de januar de 2022 - 09:00 AM
21 de januar de 2022 - 09:00 AM
22 de januar de 2022 - 09:00 AM
23 de januar de 2022 - 09:00 AM
24 de januar de 2022 - 09:00 AM
25 de januar de 2022 - 09:00 AM
26 de januar de 2022 - 09:00 AM
27 de januar de 2022 - 09:00 AM
28 de januar de 2022 - 09:00 AM
29 de januar de 2022 - 09:00 AM
30 de januar de 2022 - 09:00 AM
31 de januar de 2022 - 09:00 AM
01 de februar de 2022 - 09:00 AM
02 de februar de 2022 - 09:00 AM
03 de februar de 2022 - 09:00 AM
04 de februar de 2022 - 09:00 AM
05 de februar de 2022 - 09:00 AM
06 de februar de 2022 - 09:00 AM
07 de februar de 2022 - 09:00 AM
08 de februar de 2022 - 09:00 AM
09 de februar de 2022 - 09:00 AM
10 de februar de 2022 - 09:00 AM
11 de februar de 2022 - 09:00 AM
12 de februar de 2022 - 09:00 AM
13 de februar de 2022 - 09:00 AM
14 de februar de 2022 - 09:00 AM
15 de februar de 2022 - 09:00 AM
16 de februar de 2022 - 09:00 AM
17 de februar de 2022 - 09:00 AM
18 de februar de 2022 - 09:00 AM
19 de februar de 2022 - 09:00 AM
20 de februar de 2022 - 09:00 AM
21 de februar de 2022 - 09:00 AM
22 de februar de 2022 - 09:00 AM
23 de februar de 2022 - 09:00 AM
24 de februar de 2022 - 09:00 AM
25 de februar de 2022 - 09:00 AM
26 de februar de 2022 - 09:00 AM
27 de februar de 2022 - 09:00 AM
28 de februar de 2022 - 09:00 AM
01 de marts de 2022 - 09:00 AM
02 de marts de 2022 - 09:00 AM
03 de marts de 2022 - 09:00 AM
04 de marts de 2022 - 09:00 AM
05 de marts de 2022 - 09:00 AM
06 de marts de 2022 - 09:00 AM
07 de marts de 2022 - 09:00 AM
08 de marts de 2022 - 09:00 AM
09 de marts de 2022 - 09:00 AM
10 de marts de 2022 - 09:00 AM
11 de marts de 2022 - 09:00 AM
12 de marts de 2022 - 09:00 AM
13 de marts de 2022 - 09:00 AM
14 de marts de 2022 - 09:00 AM
15 de marts de 2022 - 09:00 AM
16 de marts de 2022 - 09:00 AM
17 de marts de 2022 - 09:00 AM
18 de marts de 2022 - 09:00 AM
19 de marts de 2022 - 09:00 AM
20 de marts de 2022 - 09:00 AM
21 de marts de 2022 - 09:00 AM
22 de marts de 2022 - 09:00 AM
23 de marts de 2022 - 09:00 AM
24 de marts de 2022 - 09:00 AM
25 de marts de 2022 - 09:00 AM
26 de marts de 2022 - 09:00 AM
27 de marts de 2022 - 09:00 AM
28 de marts de 2022 - 09:00 AM
29 de marts de 2022 - 09:00 AM
30 de marts de 2022 - 09:00 AM
31 de marts de 2022 - 09:00 AM
01 de april de 2022 - 09:00 AM
02 de april de 2022 - 09:00 AM
03 de april de 2022 - 09:00 AM
04 de april de 2022 - 09:00 AM
05 de april de 2022 - 09:00 AM
06 de april de 2022 - 09:00 AM
07 de april de 2022 - 09:00 AM
08 de april de 2022 - 09:00 AM
09 de april de 2022 - 09:00 AM
10 de april de 2022 - 09:00 AM
11 de april de 2022 - 09:00 AM
12 de april de 2022 - 09:00 AM
13 de april de 2022 - 09:00 AM
14 de april de 2022 - 09:00 AM
15 de april de 2022 - 09:00 AM
16 de april de 2022 - 09:00 AM
17 de april de 2022 - 09:00 AM
18 de april de 2022 - 09:00 AM
19 de april de 2022 - 09:00 AM
20 de april de 2022 - 09:00 AM
21 de april de 2022 - 09:00 AM
22 de april de 2022 - 09:00 AM
23 de april de 2022 - 09:00 AM
24 de april de 2022 - 09:00 AM
25 de april de 2022 - 09:00 AM
26 de april de 2022 - 09:00 AM
27 de april de 2022 - 09:00 AM
28 de april de 2022 - 09:00 AM
29 de april de 2022 - 09:00 AM
30 de april de 2022 - 09:00 AM
01 de maj de 2022 - 09:00 AM
02 de maj de 2022 - 09:00 AM
03 de maj de 2022 - 09:00 AM
04 de maj de 2022 - 09:00 AM
05 de maj de 2022 - 09:00 AM
06 de maj de 2022 - 09:00 AM
07 de maj de 2022 - 09:00 AM
08 de maj de 2022 - 09:00 AM
09 de maj de 2022 - 09:00 AM
10 de maj de 2022 - 09:00 AM
11 de maj de 2022 - 09:00 AM
12 de maj de 2022 - 09:00 AM
13 de maj de 2022 - 09:00 AM
14 de maj de 2022 - 09:00 AM
15 de maj de 2022 - 09:00 AM
16 de maj de 2022 - 09:00 AM
17 de maj de 2022 - 09:00 AM
18 de maj de 2022 - 09:00 AM
19 de maj de 2022 - 09:00 AM
20 de maj de 2022 - 09:00 AM
21 de maj de 2022 - 09:00 AM
22 de maj de 2022 - 09:00 AM
23 de maj de 2022 - 09:00 AM
24 de maj de 2022 - 09:00 AM
25 de maj de 2022 - 09:00 AM
26 de maj de 2022 - 09:00 AM
27 de maj de 2022 - 09:00 AM
28 de maj de 2022 - 09:00 AM
29 de maj de 2022 - 09:00 AM
30 de maj de 2022 - 09:00 AM
31 de maj de 2022 - 09:00 AM
01 de juni de 2022 - 09:00 AM
02 de juni de 2022 - 09:00 AM
03 de juni de 2022 - 09:00 AM
04 de juni de 2022 - 09:00 AM
05 de juni de 2022 - 09:00 AM
06 de juni de 2022 - 09:00 AM
07 de juni de 2022 - 09:00 AM
08 de juni de 2022 - 09:00 AM
09 de juni de 2022 - 09:00 AM
10 de juni de 2022 - 09:00 AM
11 de juni de 2022 - 09:00 AM
12 de juni de 2022 - 09:00 AM
13 de juni de 2022 - 09:00 AM
14 de juni de 2022 - 09:00 AM
15 de juni de 2022 - 09:00 AM
16 de juni de 2022 - 09:00 AM
17 de juni de 2022 - 09:00 AM
18 de juni de 2022 - 09:00 AM
19 de juni de 2022 - 09:00 AM
20 de juni de 2022 - 09:00 AM
21 de juni de 2022 - 09:00 AM
22 de juni de 2022 - 09:00 AM
23 de juni de 2022 - 09:00 AM
24 de juni de 2022 - 09:00 AM
25 de juni de 2022 - 09:00 AM
26 de juni de 2022 - 09:00 AM
27 de juni de 2022 - 09:00 AM
28 de juni de 2022 - 09:00 AM
29 de juni de 2022 - 09:00 AM
30 de juni de 2022 - 09:00 AM
01 de juli de 2022 - 09:00 AM
02 de juli de 2022 - 09:00 AM
03 de juli de 2022 - 09:00 AM
04 de juli de 2022 - 09:00 AM
05 de juli de 2022 - 09:00 AM
06 de juli de 2022 - 09:00 AM
07 de juli de 2022 - 09:00 AM
08 de juli de 2022 - 09:00 AM
09 de juli de 2022 - 09:00 AM
10 de juli de 2022 - 09:00 AM
11 de juli de 2022 - 09:00 AM
12 de juli de 2022 - 09:00 AM
13 de juli de 2022 - 09:00 AM
14 de juli de 2022 - 09:00 AM
15 de juli de 2022 - 09:00 AM
16 de juli de 2022 - 09:00 AM
17 de juli de 2022 - 09:00 AM
18 de juli de 2022 - 09:00 AM
19 de juli de 2022 - 09:00 AM
20 de juli de 2022 - 09:00 AM
21 de juli de 2022 - 09:00 AM
22 de juli de 2022 - 09:00 AM
23 de juli de 2022 - 09:00 AM
24 de juli de 2022 - 09:00 AM
25 de juli de 2022 - 09:00 AM
26 de juli de 2022 - 09:00 AM
27 de juli de 2022 - 09:00 AM
28 de juli de 2022 - 09:00 AM
29 de juli de 2022 - 09:00 AM
30 de juli de 2022 - 09:00 AM
31 de juli de 2022 - 09:00 AM
01 de august de 2022 - 09:00 AM
02 de august de 2022 - 09:00 AM
03 de august de 2022 - 09:00 AM
04 de august de 2022 - 09:00 AM
05 de august de 2022 - 09:00 AM
06 de august de 2022 - 09:00 AM
07 de august de 2022 - 09:00 AM
08 de august de 2022 - 09:00 AM
09 de august de 2022 - 09:00 AM
10 de august de 2022 - 09:00 AM
11 de august de 2022 - 09:00 AM
12 de august de 2022 - 09:00 AM
13 de august de 2022 - 09:00 AM
14 de august de 2022 - 09:00 AM
15 de august de 2022 - 09:00 AM
16 de august de 2022 - 09:00 AM
17 de august de 2022 - 09:00 AM
18 de august de 2022 - 09:00 AM
19 de august de 2022 - 09:00 AM
20 de august de 2022 - 09:00 AM
21 de august de 2022 - 09:00 AM
22 de august de 2022 - 09:00 AM
23 de august de 2022 - 09:00 AM
24 de august de 2022 - 09:00 AM
25 de august de 2022 - 09:00 AM
26 de august de 2022 - 09:00 AM
27 de august de 2022 - 09:00 AM
28 de august de 2022 - 09:00 AM
29 de august de 2022 - 09:00 AM
30 de august de 2022 - 09:00 AM
31 de august de 2022 - 09:00 AM
01 de september de 2022 - 09:00 AM
02 de september de 2022 - 09:00 AM
03 de september de 2022 - 09:00 AM
04 de september de 2022 - 09:00 AM
05 de september de 2022 - 09:00 AM
06 de september de 2022 - 09:00 AM
07 de september de 2022 - 09:00 AM
08 de september de 2022 - 09:00 AM
09 de september de 2022 - 09:00 AM
10 de september de 2022 - 09:00 AM
11 de september de 2022 - 09:00 AM
12 de september de 2022 - 09:00 AM
13 de september de 2022 - 09:00 AM
14 de september de 2022 - 09:00 AM
15 de september de 2022 - 09:00 AM
16 de september de 2022 - 09:00 AM
17 de september de 2022 - 09:00 AM
18 de september de 2022 - 09:00 AM
19 de september de 2022 - 09:00 AM
20 de september de 2022 - 09:00 AM
21 de september de 2022 - 09:00 AM
22 de september de 2022 - 09:00 AM
23 de september de 2022 - 09:00 AM
24 de september de 2022 - 09:00 AM
25 de september de 2022 - 09:00 AM
26 de september de 2022 - 09:00 AM
27 de september de 2022 - 09:00 AM
28 de september de 2022 - 09:00 AM
29 de september de 2022 - 09:00 AM
30 de september de 2022 - 09:00 AM
01 de oktober de 2022 - 09:00 AM
02 de oktober de 2022 - 09:00 AM
03 de oktober de 2022 - 09:00 AM
04 de oktober de 2022 - 09:00 AM
05 de oktober de 2022 - 09:00 AM
06 de oktober de 2022 - 09:00 AM
07 de oktober de 2022 - 09:00 AM
08 de oktober de 2022 - 09:00 AM
09 de oktober de 2022 - 09:00 AM
10 de oktober de 2022 - 09:00 AM
11 de oktober de 2022 - 09:00 AM
12 de oktober de 2022 - 09:00 AM
13 de oktober de 2022 - 09:00 AM
14 de oktober de 2022 - 09:00 AM
15 de oktober de 2022 - 09:00 AM
16 de oktober de 2022 - 09:00 AM
17 de oktober de 2022 - 09:00 AM
18 de oktober de 2022 - 09:00 AM
19 de oktober de 2022 - 09:00 AM
20 de oktober de 2022 - 09:00 AM
21 de oktober de 2022 - 09:00 AM
22 de oktober de 2022 - 09:00 AM
23 de oktober de 2022 - 09:00 AM
24 de oktober de 2022 - 09:00 AM
25 de oktober de 2022 - 09:00 AM
26 de oktober de 2022 - 09:00 AM
27 de oktober de 2022 - 09:00 AM
28 de oktober de 2022 - 09:00 AM
29 de oktober de 2022 - 09:00 AM
30 de oktober de 2022 - 09:00 AM
31 de oktober de 2022 - 09:00 AM
01 de november de 2022 - 09:00 AM
02 de november de 2022 - 09:00 AM
03 de november de 2022 - 09:00 AM
04 de november de 2022 - 09:00 AM
05 de november de 2022 - 09:00 AM
06 de november de 2022 - 09:00 AM
07 de november de 2022 - 09:00 AM
08 de november de 2022 - 09:00 AM
09 de november de 2022 - 09:00 AM
10 de november de 2022 - 09:00 AM
11 de november de 2022 - 09:00 AM
12 de november de 2022 - 09:00 AM
13 de november de 2022 - 09:00 AM
14 de november de 2022 - 09:00 AM
15 de november de 2022 - 09:00 AM
16 de november de 2022 - 09:00 AM
17 de november de 2022 - 09:00 AM
18 de november de 2022 - 09:00 AM
19 de november de 2022 - 09:00 AM
20 de november de 2022 - 09:00 AM
21 de november de 2022 - 09:00 AM
22 de november de 2022 - 09:00 AM
23 de november de 2022 - 09:00 AM
24 de november de 2022 - 09:00 AM
25 de november de 2022 - 09:00 AM
26 de november de 2022 - 09:00 AM
27 de november de 2022 - 09:00 AM
28 de november de 2022 - 09:00 AM
29 de november de 2022 - 09:00 AM
30 de november de 2022 - 09:00 AM
01 de december de 2022 - 09:00 AM
02 de december de 2022 - 09:00 AM
03 de december de 2022 - 09:00 AM
04 de december de 2022 - 09:00 AM
05 de december de 2022 - 09:00 AM
06 de december de 2022 - 09:00 AM
07 de december de 2022 - 09:00 AM
08 de december de 2022 - 09:00 AM
09 de december de 2022 - 09:00 AM
10 de december de 2022 - 09:00 AM
11 de december de 2022 - 09:00 AM
12 de december de 2022 - 09:00 AM
13 de december de 2022 - 09:00 AM
14 de december de 2022 - 09:00 AM
15 de december de 2022 - 09:00 AM
16 de december de 2022 - 09:00 AM
17 de december de 2022 - 09:00 AM
18 de december de 2022 - 09:00 AM
19 de december de 2022 - 09:00 AM
20 de december de 2022 - 09:00 AM
21 de december de 2022 - 09:00 AM
22 de december de 2022 - 09:00 AM
23 de december de 2022 - 09:00 AM
24 de december de 2022 - 09:00 AM
25 de december de 2022 - 09:00 AM
26 de december de 2022 - 09:00 AM
27 de december de 2022 - 09:00 AM
28 de december de 2022 - 09:00 AM
29 de december de 2022 - 09:00 AM
30 de december de 2022 - 09:00 AM
31 de december de 2022 - 09:00 AM
Lugar: 
Dirección de Planeación Institucional del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, del edificio localizado en calle Joaquín Baeza Alzaga número 107, Zona Centro, en la Ciudad de Guadalajara Jalisco